Deomp d'ar mirdi

Kaset d'an/d'ar 04/03/2022

 

An taol-mañ eh aimp da zizoloiñ labour Yves Godin da geñver an diskouezadeg KARROUSSEL kinniget e domani Kergwehenneg. Ar gouloù, setu an danvez labouret get an arzour ; ar gouloù a laka àr wel an egor hag a cheñch hon doare d’er sellet ha d’er c’hompren.

 

Emgav da 13h30 e sal Kerlenn Sten Kidna en Alre evit kenweturiñ.

Evit netra.

 

Distroiñ